Gebruiksplan kerkgebouw

1    Doel en functie van dit gebruiksplan

De kerkenraad van de kerkelijke gemeente GKv Vlissingen hebben de algemene doelstellingen en functies van het gebruiksplan beschreven.

1.1       Doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus zolang het nodig is. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren, fysiek zowel als geestelijk. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen.

1.2       Functies van dit gebruiksplan

 • we beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 • de mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 • op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 • dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

1.3       Fasering

 • 1.2. vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;
 • 1.3. Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 personen in het gebouw, of zo veel als de overheid aangeeft.

1.4       Algemene afspraken

 • 1.4. Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
 • 1.5. een veilige afstand zoals aangegeven door de overheid/RIVM houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • 1.6. mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven
 • 1.7. de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM
 • 1.8. op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk.

2    Gebruik van het kerkgebouw

 

2.1       Meerdere gebruikers / meerdere diensten

In dit gebouw worden door de GKv en de Eritrese Gospelkerk samenkomsten georganiseerd met inachtneming van dit gebruiksplan.

2.2       Gebruik kerkzalen

Het protocol gaat uit van de voorschriften van de overheid en de richtlijnen van het RIVM ivm de afstand tussen bezoekers

 

 • 1.9. Plaatsing in de kerkzaal De indeling van de begane grond van de kerkzaal is flexibel omdat er gebruik gemaakt wordt van stoelen. De galerij is voorzien van vaste banken. Voor indeling zie bijlage zitplaatsen.
 • 1.10. Capaciteit gebouw De capaciteit van het gebouw wordt vastgesteld adh van de voorschriften van de overheid en de richtlijnen van het RIVM. In de bijlage “zitplaatsen” wordt hier invulling aan gegeven.

3    Concrete uitwerking    

Voor de concrete uitwerking verwijzen we naar de volgende pagina's.


Terug