Algemene gedragslijnen

Gemeenteleden moeten zich voor de diensten aanmelden, om zo te voorkomen dat er te veel mensen in het kerkgebouw aanwezig zijn. Daarvoor is er een coördinator aangesteld, die bijhoudt wie er wanneer in de dienst aanwezig wil zijn. De coördinator zal bij een te groot aantal aanmeldingen een voorstel maken om een andere dienst (middagdienst ipv ochtenddienst of vice versa) aanwezig te zijn. Voor gasten van buiten zullen ook plaatsen gereserveerd worden. Daarvoor staat er informatie op de website van de kerk. Aanmeldingen graag vóór vrijdagavond 20.00 vooraf aan de diensten doen. Dit kan bij voorkeur via mail of whatsapp. Telefoneren is ook mogelijk.

Voorop staat dat iedereen voorafgaand aan de kerkgang zich de volgende gezondheidsvragen stelt:

  • Heb ik of één van mijn huisgenoten last van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of temperatuurverhoging?
  • Heb ik andere klachten, voelt u zich niet lekker?
  • Heb ik de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die het Covid-19 virus heeft?

Is een van de hiervoor genoemde punten van toepassing, dan wordt u, om de andere aanwezigen te beschermen, gevraagd om de dienst via het internet mee te vieren.

Daartoe wordt de dienst voor zo lang nodig is, auditief uitgezonden via kerkomroep.nl en visueel en auditief via youtube.nl.

U wordt gevraagd om op tijd voor de dienst aanwezig te zijn, maar niet eerder dan 15 minuten voor de aanvang van de dienst.

Ook buiten voor de deur zowel als in het fietsenhok moet er een veilige afstand (nu 1½m) gehouden worden.

De kerkzaal is ingedeeld zodat er tussen aanwezigen die niet lid zijn van hetzelfde huisgezin een veilig geachte afstand (nu 1½m)  gehouden wordt. Leden van hetzelfde huisgezin worden geacht bij elkaar te zitten.

De garderobe wordt niet gebruikt; eventuele jassen moeten door de aanwezigen meegenomen worden naar hun zitplaats. Dit om te voorkomen dat er drukte bij de garderobe ontstaat tijdens het ophangen dan wel het ophalen van de jassen.

 

Gebruik van het toilet vóór, tijdens en ná de dienst wordt zo veel mogelijk ontmoedigd.

De coördinator wijst in samenwerking met iemand van het welkomstcomité de zitplaatsen aan, om zo tot een goede verdeling van de diverse gezinssamenstellingen te kunnen komen. De zitplaatsen worden van voor naar achter opgevuld, om elkaar daarmee ook niet nodeloos te hoeven passeren.

Bij het verlaten van de kerkzaal zal er door de coördinator een verdeling gemaakt worden wie wanneer naar buiten kan. Dit wordt gedaan om ook dan de veilige afstand (nu 1½m) te kunnen handhaven. Dit zal eventueel ook via de beamer bekend gemaakt kunnen worden.

Nadat de aanwezigen de kerkzaal verlaten hebben wordt de zaal conform de bijlage “reinigen” schoon gemaakt.


Terug