Reiniging

Er wordt zorg gedragen dat de hygiënische maatregelen zoals aangegeven in de richtlijnen van het RIVM opgevolgd worden.

Mensen die ziek zijn of ongebruikelijk verkouden, worden geacht niet in de kerk te komen.

Voor degene die de deuren openen en sluiten, en voor degene die de zaal na afloop schoon maken zijn er voldoende handschoenen beschikbaar.

Toiletbezoek is mogelijk voor diegene die het echt niet zonder kunnen. Er zijn papieren handdoekjes voor de handhygiëne.

Bij de deuren (hoofdingang en bij de keuken) is een mogelijkheid van handontsmetting gecreëerd. Iedereen die een van de deuren naar de kerkzaal passeert wordt geacht de handen te ontsmetten.

De toegangsdeuren tot de zaal worden door de coördinator of door het aanwezige lid van het welkomstcomité geopend en gesloten om zoveel mogelijk oppervlak-contact te vermijden.

Tijdens de dienst wordt de zaal geventileerd met het bestaande geforceerde ventilatiesysteem.

Bij het uitgaan van de dienst worden de deuren die nodig zijn door de coördinator en/of het lid van het welkomstcomité open gezet.

Na afloop van de dienst wordt er nog enige tijd geventileerd met de bestaande installatie en geopende deuren.

Nadat de bezoekers het kerkgebouw verlaten hebben worden door de schoonmaakgroep of bedieners de volgende oppervlakken met doek en reinigingsmiddel afgenomen;

De gebruikte zitplaatsen.

De aanraakvlakken in de toiletten.

De audio en video apparatuur voor beamen, streamen, muziek en versterking.

De aanraakvlakken van de preekstoel.

Als laatste de opgestelde handontsmettings middelen en deurklinken.


Terug