Sacramenten

Beide sacramenten te noemen Doop en Avondmaal worden in onze gemeente gevierd.

De Doop wordt bediend door de voorganger. Deze heeft uit de aard van zijn roeping een contactberoep. Daarom hoeft hij, indien het niet anders kan, zich niet te houden aan de voorgeschreven veilige afstand (op dit moment minimaal 1½ m) tussen doopouders en hemzelf. De doop wordt uitgevoerd d.m.v besprenkeling.

Vooraf aan de doop wordt de voorganger gevraagd nogmaals zijn handen te wassen. Voor de doop wordt dan het gebruikelijke formulier gebruikt, met daarbij de handelingen zoals daarin beschreven.

Als er in één dienst meerdere dopelingen gedoopt worden dan moet tussendoor het doopwater vervangen worden. Ook dan wordt de voorganger gevraagd weer zijn handen te wassen.

Tussen de stellen doopouders moet ook de veilige afstand (op dit moment minimaal 1½m) in acht genomen worden.

Het Avondmaal zal verdeeld over meerdere diensten gehouden worden, zoals alle leden die gerechtigd zijn ook de mogelijkheid hebben om aan te gaan. De avodmaalsgangers wordt gevraagd om in de benedenzaal plaats te nemen. Er wordt voorlopig alleen een lopend avondmaal gevierd. Tussen de avondmaalsgangers zal ook een veilige afstand (op dit moment minimaal 1½m) gehouden moeten worden.

Het brood zal vooraf gesneden/gebroken worden door iemand die de voorschriften van hygiëne (zoals handen wassen en gebruik maken van handschoenen) volgt. De stukjes brood worden op een schaal gelegd zodat de avondmaalsgangers die er zelf af kunnen pakken.

De reep brood die door de voorganger gebroken wordt als teken van het gebroken lichaam zal slechts door de voorganger zelf gebruikt kunnen worden om avondmaal te vieren. Deze is niet om uit te delen.

De wijn zal vooraf in kleine cupjes geschonken worden door iemand die de voorschriften van hygiëne (zoals handen wassen en gebruik maken van handschoenen) volgt. De cupjes wijn worden dan op een dienblad geplaatst zodat de avondmaalsgangers die er zelf af kunnen pakken. Voor het door de voorganger schenken van de wijn wordt gebruik gemaakt van de gebruikelijke kan en de gebruikelijke beker.


Terug