Gebruik zaaltjes

Het kerkgebouw bestaat uit de kerkzaal beneden, de galerij, de keuken, de toiletten, de kleine zaal en de consistorie.
Alle diensten worden gehouden in de kerkzaal beneden en de galerij.
De techniek betreffende beamer, geluid en streamen worden vanuit de kerkzaal bediend.
De keuken wordt vooralsnog niet gebruikt anders dan doorgang naar de toiletten en de andere zalen en als uitgang vn de kerkzaal.
Muzikanten, voorganger en kerkenraad maken bij voorkeur gebruik van de kerkingang aan de Van de Spiegelstraat.
Het gebruik van de toiletten wordt zo veel als mogelijk beperkt.
Vooralsnog is de aanbeveling om in de kleine zaal zowel als in de consistorie geen crèche te houden, ivm het afstand houden van de oppassers onderling en tot de kinderen.
Voor vergaderingen met een beperkte opkomst kan de kleine zaal of de consistorie gebruikt worden, zo lang aan de eis van veilige afstand (op dit moment nog 1½m) tot elkaar voldaan kan worden.

Bij het sacrament van de doop kan de kleine zaal of de consistorie gebruikt worden voor verzorging van de dopeling.


Terug