Buiten de kerk

De verantwoording voor de samenkomsten ligt bij de bezoekers aan de diensten onder leiding van de kerkenraad. Om alles conform de regelingen en adviezen van regering en RIVM te laten verlopen stelt de kerkenraad een gebruiksplan op. Deze bijlage is de uitkomst van een verwijzing in dat gebruiksplan.

 

Het kerkgebouw bestaat uit het gebouw met de bijbehorende rijwielstalling. Deze grenzen direct aan de openbare ruimte (trottoir). Deze bijlage gaat over het genoemde gebied.

Bezoekers van de diensten worden geacht op tijd te komen, om op een goede manier op veilige afstand tot elkaar binnen te komen. Inloop is vanaf 15 minuten voor aanvang van de diensten.

De zijdeur aan de Van den Spiegelstraat wordt niet gebruikt als ingang voor de bezoekers.

Er zijn bij de ingang van de kerk (aan de De Lannoystraat) een coördinator en een lid van het welkomstcomité aanwezig. Dezen geven aanwijzingen betreffende de aan te houden veilige afstand tussen personen. (Op dit moment minimaal 1½ m). Bij het plaatsten van een rijwiel in de rijwielstalling moet er ook rekening gehouden worden met deze veilige afstand.

Bij aankomst bij de kerk wordt door de bezoeker aangegeven dat hij/zij geen tekenen van ziekte/koorts heeft waardoor hij/zij een gevaar voor de andere aanwezigen kan zijn.

De deur naar de kerkzaal wordt door de coördinator of het lid van de welkomstcomité geopend om besmetting d.m.v. aanraking van de deurklink te vermijden.

Bij het verlaten van het gebouw wordt door de coördinator of het lid van het welkomstcomité de deur in de open stand gezet. Buiten wordt iedereen geacht om de aangegeven veilige afstand tot elkaar te behouden.


Terug