De regels

  • Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen;
  • Was thuis goed je handen en ontsmet ze als je de kerk binnen gaat;
  • 1,5 meter is een veilige afstand, bescherm jezelf en anderen;
  • Laat de ingang van de kerk voldoende vrij, en ga zo snel mogelijk naar binnen;
  • Draag een mondkapje als je naar binnen gaat en als je de kerk weer verlaat;
  • Maak geen gebruik van de kapstokken;
  • Verlaat niet onnodig je plaats;
  • Verlaat rustig de kerk na de dienst en “houd 1,5 meter afstand”;
  • Eerst gaan de gebruikers van de Galerij, aansluitend het Rechterdeel van de kerkzaal en tenslotte het Linkerdeel en “houd 1.5 meter afstand”;
  • Houd ontmoeten/elkaar spreken beperkt en doe dat alleen buiten.

Terug