De gemeente

We vertrouwen op Jezus, onze Redder, die ons verlost van alles wat ons tegenhoudt om echt mens te zijn. Door zijn dood en opstanding heeft Hij het mogelijk gemaakt dat wij in Gods Aanwezigheid kunnen leven.

We zijn een kleine gemeente met (per 01 oktober 2020) 146 kerkleden. Onze gemeenteleden wonen in Vlissingen, Oost- en West Souburg, Koudekerke en Ritthem. Onze kerk is één van de ongeveer 270 kerkelijke gemeenten, gemeenschappen van christenen, verspreid over Nederland binnen het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.

Onze predikant

Dominee Yoo Eun Seong heeft op 23 april 2017 zijn intrede in Vlissingen gedaan.

“Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid”. Dit zegt God tegen Paulus als hij Hem vraagt om een doorn in zijn vlees weg te halen. Predikantschap is ook iets dat in mijn ogen Gods genade nodig heeft: je wordt opgeleid met een universitaire opleiding met allerlei theologische kennis, maar zonder Gods genade blijft het een droge wetenschap. Ik verlang er naar om midden in de kerk te staan waar de gelovigen nieuwe kracht ontvangen en beademen vanuit de genade van Christus.


Samenwerkingen

Als kerk ondersteunen we diverse organisaties, zowel lokaal als wereldwijd. Hierdoor willen we ons vertrouwen op God delen met mensen wereldwijd. Via deze links vind je meer informatie over de organisaties die we steunen.

Sta Op Zorg | Hoop voor Vlissingen/Walstraat 68 | Mercy Ships | De Verre Naasten | India Misson