Onze predikant

Onze predikant, ds. Yoo Eun Seong, heeft op 23 april 2017 zijn intrede in Vlissingen gedaan.

“Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid”. Dit zegt God tegen Paulus als hij Hem vraagt om een doorn in zijn vlees weg te halen. Predikantschap is ook iets dat in mijn ogen Gods genade nodig heeft: je wordt opgeleid met een universitaire opleiding met allerlei theologische kennis, maar zonder Gods genade blijft het een droge wetenschap. Ik verlang er naar om midden in de kerk te staan waar de gelovigen nieuwe kracht ontvangen en beademen vanuit de genade van Christus. Gods Woord is geen dode letter maar is een levend Woord dat mensen verandert en bij God brengt. Deze God wil ik aan mensen verkondigen met hen verbinden, dezelfde grote God die zichtbaar wordt in mijn zwakheid. Ik geloof dat God mij geroepen heeft om me in te zetten voor Zijn kerk in Nederland.


Omdat ik uit een multiculturele achtergrond kom, heb ik oog voor verscheidenheid in de kerk, maar ook voor de waardevolle tradities van de gereformeerde kerken. Vanaf mijn 9e – 13e heb ik in Apeldoorn gewoond, vanaf de 14e – 18e in Korea, en vanaf 18e weer in Nederland. Ik zie een roeping om de kerken te dienen die op dit moment predikanten hard nodig hebben. Veel kerken lopen leeg en veel jongeren haken af. Anders dan vroeger worden ze door de culturele sfeer meer of minder gedwongen  om zelf te kiezen voor het geloof. Tijdens mijn stage (Leiden en Assen-Maarsdijk) ben ik me meer gaan realiseren hoe mooi het predikantschap is en hoe mooi het is om mensen te bereiken met Gods evangelie. Ook heb ik mogen meemaken, in het jongerenwerk in Amstelveen en tijdens de catechisatie in Ommen, hoe mooi het is om met jongeren om te gaan. Tegelijk heb ik met mijn Koreaanse achtergrond meegekregen om zorgvuldig om te gaan met de ouderen.


Ik wil graag samen met de gemeenteleden God dienen en aan de wereld iets laten zien van Zijn koninkrijk.

Wilt u nog meer weten, mail of bel gerust.